Waarden

Een langetermijnvisie

Een referentie zijn voor technische producten en diensten voor de bouw, renovatie, decoratie, design en vakmanschap via de merken/productlijnen en onze eigen winkels en/of ons netwerk van gespecialiseerde partners. De gehele productielijn beheersen om een totale controle en een onberispelijke kwaliteit van alle producties te verzekeren.

Onze kernwaarden

Centre de formation Beal

Innovatie in het midden van het productieproces

Innovatie laat BEAL toe om zijn productlijnen te ontwikkelen en tegelijkertijd om geschikte oplossingen voor zijn klanten en distributeurs te vinden.

Het gezin als een duurzame fundering

De gezinswaarden van BEAL maken het mogelijk om eenvoudige handelsbetrekkingen te bewaren alsook nauwe betrekkingen met de klanten, distributeurs, leveranciers en medewerkers.

Petit bassin en Mortex

Transparantie als een "overbrenger van vertrouwen"

Een transparant bedrijf in zijn productie- en verkoopprocessen, zijn samenwerkingen met de distributeurs en zijn betrekkingen met de klanten.

Het doel is niet om te verkopen om te verkopen, maar wel om te verkopen voor duurzaamheid.
Bernard Thiry
CEO Beal International

Verantwoorde en duurzame ontwikkeling

Bij elke beslissing die we nemen houden we rekening met de 3 belangrijkste uitdagingen van de duurzame ontwikkeling:

Economie

De veelzijdigheid en mogelijkheden van aspecten van de producten, zodra ze gekend en beheerst zijn, bieden aan iedere plaatser de mogelijkheid om te genieten van een persoonlijke toegepaste waarde op hun arbeid.

Sociaal aspect

Wij bevorderen geen producten uit landen en/of organisaties die de rechten van de mens en/of kinderen niet hebben erkend, zelfs als deze producten een grotere potentiële rendabiliteit hebben. We proberen ook in de lokale ontwikkeling te investeren, niet alleen door lokale mensen in dienst te nemen, maar ook via onze eigen on-site opleidingsdienst die de nodige ervaring ter beschikking stelt van de professionelen van dit gebied om onze producten correct aan te brengen.

Milieu

Producties en onderzoek die gefinanceerd worden door onze ontwikkeling zijn gericht op milieuvriendelijke producten die de hulpbronnen en de gebruikers in acht nemen. Bovendien wordt al ons afval gesorteerd en verwijderd in aanbevolen bedrijven om een maximale recyclage en een beheerste invloed op ons milieu te krijgen.