• Enkele woorden over opstijgend vocht ?

  Alle vochtproblemen zijn een gevolg van capillaire werking van de materialen, behalve natuurlijk van directe waterindringing.
  Let vooral op de manier waarop opstijgend vocht u door de vaklui wordt aangekondigd!
  Er zijn inderdaad verschillende apparaten op de markt, waarvan het meest verkochte een apparaat is dat een stroom laat lopen tussen twee elektroden. Aangezien water een “goede geleider” is, wordt de meting verricht op de wijzerplaat en geeft een schaal aan die overeenkomt met het vochtigheidspercentage dat zich in de muren bevindt.
  Er zij op gewezen dat niet alleen water een geleider is, maar ook zouten, die zeer vaak in metselwerk aanwezig zijn: fosfaten, sulfaten, chloriden, enz.
  Het is dus mogelijk dat elektrode-apparaten niet geschikt zijn om overtuigende resultaten te verkrijgen met betrekking tot het vochtgehalte. Deze apparaten werken op basis van een stroom die tussen twee elektroden loopt. Hoe natter het medium, hoe hoger de waarde. Maar het kan ook misleid worden door zouten in een droge muur. Zouten zijn geleidende elementen.
  Het enige goedgekeurde systeem is de CM-methode (Carbide Methode). Dit apparaat is bij BEAL verkrijgbaar op basis van een voorafgaande reservering voor technische uitleg en een borgsom.
  In sommige gevallen kan de vorming van chloride worden waargenomen in huizen die water met dooizouten langs de wegen ontvangen of in huizen in mariene kustgebieden.
  Bovendien kunnen nitraten worden gevormd door organische afbraak (boerderijen, oude stallen, enz.). Pas ook op voor bakstenen en poreuze hergebruikte materialen die, afhankelijk van hun herkomst, nitraten kunnen bevatten.
  De behandeling tegen opstijgend vocht in dit soort gebouwen is een van de eerste werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om de muren sneller te laten drogen, aangezien het gebouw openstaat voor alle winden.
  De kristallisatie van zouten is een veel voorkomend verschijnsel en deze zouten hebben de neiging uit te zetten, waardoor de afwerkingsmaterialen delamineren of zelfs barsten.

  Alle zouten zijn hygroscopisch en houden water vast. Wanneer behandelingen worden uitgevoerd die doeltreffend zijn in de injectiezone, kunnen er nog delen van het metselwerk boven de injectiebarrière zijn die zouten en vooral nitraten bevatten. In geval van hoge concentratie kunnen deze zouten op zeer specifieke plaatsen stoornissen (vochtvlekken) veroorzaken en dit heeft niets te maken met opstijgend vochtproblemen.
  De aanwezigheid van deze zouten kan ook een zeer invloedrijke factor zijn bij het bepalen van de werkelijke bron van het vocht.
  Na een behandeling tegen opstijgend vocht moet het in de muren achtergebleven water door verdamping worden verwijderd. Aangezien de zouten oplosbaar zijn, is water een drager van de zouten die aan de oppervlakte blijven wanneer het water verdampt.
  Er zijn andere systemen om dit probleem op te lossen, bijvoorbeeld de MORTEX NO3 coating. Voor meer informatie over dit probleem kunt u contact met ons opnemen. Geproduceerd op bestelling, afhankelijk van de beschikbaarheid van grondstoffen.
  De wanden bevatten haarvaten en hebben een oppervlaktespanning die specifiek is voor de aanwezige materialen. Een goed injectiemiddel moet een zeer hoge dampdoorlaatbaarheid hebben, maar moet voorkomen dat water door de haarvaten migreert. Deze barrière wordt bereikt door de verschillende oppervlaktespanningen van de materialen te veranderen. Het water kan niet meer door de haarvaten stromen en zal geblokkeerd raken op de plaats waar de behandeling is uitgevoerd.
  CAPILASIL® vervult deze functie perfect.
  Wanneer de injectie volgens de regels van het vak en de installatievoorschriften wordt uitgevoerd, zal zij tot volle tevredenheid leiden. De formulering is gebaseerd op oligomere siloxanen (10% van de actieve bestanddelen). Dit betekent dat het om zeer kleine moleculen gaat die slechts enkele poriën zullen blokkeren, wat een zeer belangrijke eigenschap is.

  Silanen op basis van monomeren hebben nog steeds kleinere moleculen, maar zij zijn zeer vluchtig, zodat voor een concentratie op en in de wanden van ongeveer 10% aan actieve materialen een product nodig zou zijn op basis van 30 tot 40% aan actieve materialen op basis van silaan. Polymeren hebben de vervelende neiging de poriën te verstoppen omdat zij grote moleculen hebben. Zij blokkeren dus de poriën en haarvaten, waardoor de dampdoorlaatbaarheid sterk wordt belemmerd.
  Belangrijk: Zouten, en in het bijzonder nitraten, kunnen een keten vormen waardoor het vocht na een conventionele behandeling kan blijven stijgen.
  Om dit grote nadeel te vermijden, stellen wij een behandeling met CAPILASIL HS (solventfase) voor wanneer het nitraatgehalte hoger is dan 3,5 – 4%.
  Om deze meting uit te voeren, dient u ons per post minstens 10 g muurstof toe te sturen of te deponeren (meest vochtige en poreuze zones) om de 6 meter van dezelfde muur ter hoogte van de toekomstige injectiebarrière. Vraag naar onze voorwaarden.
  Wij sturen u de resultaten na analyse.
  Er zij op gewezen dat in sommige gevallen wordt gedacht dat de muren door opstijgend vocht zijn aangetast, terwijl het in feite gewoon een kwestie is van capillariteit van de voeg of een gebrek aan materiaal tussen de plint en de tegels, waardoor schoonmaakwater (of per ongeluk schade door een op de vloer gemorste vloeistof) door de massieve of holle voeg naar het plafond kan doordringen, waardoor opstijgend vocht wordt veroorzaakt. Dit verschijnsel doet zich sterker voor als de laatste tegel die tegen de wand is gelegd, licht naar de wand toe helt. Aangezien het plafond niet erg poreus is en de plint waterdicht is, wordt de wateropslag bij elke schoonmaakbeurt belangrijker en kan deze schade veroorzaken die vergelijkbaar is met die van muren die door hetzelfde verschijnsel worden getroffen. In dit geval kan een eenvoudige siliconenkit zoals MS-polymeer het probleem oplossen.
  Laat de natte materialen na het aanbrengen van de kit goed drogen alvorens opnieuw te schilderen.
  Wilt u meer weten over producten voor injectie van opstijgend vocht, ga dan naar www.capilasil.com

Cookies.

Beal International installs cookies to analyse the use of its website, to improve your browsing experience and to better tailor the content and the advertisements on its website to your interests. Partners with whom Beal International collaborates can also install advertising cookies via the Beal International website in order to show you advertisements that may be relevant to you on other websites and social media. Click on "I accept all cookies" to accept the cookies and go directly to the website or click on “Change settings” to change your cookie preferences. Please note that if you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Change settings I accept all cookies
Edit Cookies.
 • Some cookies are essential for the functioning of the site and are automatically active (eg session ID) You can’t disable these cookies. Beal International’ first party analytical cookies make it possible to analyse traffic on Beal International website. These cookies are purely statistical. They enable Beal International to analyse the use of its website by, for example, quantifying visits to the site, determining whether there are perfomance issues or bottlenecks, etc. This information helps us to provide the best service and performance.

 • We use Google Analytics to study the browsing behaviour of visitors to this site. This is a website analytics service provided by Google Inc. Google Analytics collects information on an anonymous basis, such as the number of visitors to this site, their country, region and city of origin, the type of browser and operating system they are using, the date, time and duration of visits, the pages consulted, and what other websites they visited prior to coming to this site. Our use of Google Analytics includes the Demographics and Interest Reporting component.

 • These cookies may be set through this site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Save